Förnyelsebar energi var för första gången EU:s största energikälla

Sigvard Dackevall

Sigvard Dackevall

5 okt 2020

För första gången någonsin representerade förnyelsebar energi, i form av vind, sol, vatten och bioenergi, den största andelen av EU:s totala energiförsörjning. Det visar en rapport från den brittiska tankesmedjan Ember som analyserade data från första halvåret av 2020.

Förnyelsebar energi stod för hela 40 procent av EUs totala energiförsörjning, medan fossila bränslen slutade på 34 procent. Det medför att förnyelsebar energi ökade med 11 procent mot föregående år och fossila bränslen föll med 18 procent. Ökningen tros bero på nya sol- och vindinstallationer samt gynnsamma förhållanden i form av sol i syd och regn i norr. Minskningen för fossila bränslen kopplas både till ökningen av förnyelsebar energi samt till följd av COVID-19 som minskade EUs totala energibehov med 7 procent. Till följd av den minskade fossila energin så sjönk hela EUs energisektors CO2 utsläpp med 23 procent, motsvarande 76 miljoner ton.

Sett för hela EU stod vind och solenergi för 21 procent där Danmark toppade listan med hela 64 procent. Sverige som landade någonstans mitt i listan stod sol och vindkraft för 17.6 procent. Samtidigt som vatten ökade med 4.3 procent och kärnkraft backade med 7,3 procent. 

Polen återstår som en av de få EU länder som fortfarande förlitar sig kraftigt på Kolkraft. Polen generade procentuellt mer energi från kolkraft än Tyskland och lika mycket som de övriga 25 medlemsstaterna tillsammans. Dessutom har Polen fortfarande inte initierat någon plan för avskaffandet av kolkraften. Till följd av Polens avhängighet till kolkraft var Polens elpriser hela 73 procent dyrare än de tyska under första halvåret 2020.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!