Forskningsprojektet SEEL växer – ska göra Sverige ledande inom elektromobilitet

Carl Undéhn

Carl Undéhn

9 mar 2021

För Swedish Electric Transport Laboratory, förkortat SEEL, är målet inget mindre än att göra svensk industri världsledande inom elektromobilitet.

Drivande för projektet är Chalmers i Göteborg och forskningsinstitutet RISE. Men minst lika viktigt är att även fordonsindustrin finns representerad i form av lastbilstillverkaren Scania, både Volvo Cars och Volvokoncernen som helhet samt Geely-ägda teknikutvecklaren CEVT. Men tanken är att det inte ska ta slut där och projektet är även öppet för andra europeiska aktörer och tillverkare.

Nu meddelas att SEEL växer till att innefatta två nya testanläggningar. Vid sidan av den redan planerade i Göteborg ska det även byggas testbäddar i både Nykvarn och Borås.

Där ska ny teknik för utveckling av elektriska drivlinor samt energilagring och säkerhet testas. Konkret handlar det bland annat om elmotorer, växellådor samt både batterier och bränsleceller.

SEEL tar ett helhetsgrepp på transporter och innefattar vid sidan av vägtransport även fartyg och vad som beskrivs som ”andra farkoster”. Med det hoppas SEEL kunna bidra till ökad elektrifiering inom transporter på våra vägar, till havs och på sikt även i luften.

Genom utökningen till tre testbäddar växer också projektets kompetensområden. De tre olika anläggningarna kommer alla ha olika fokus och störst blir testbädden i Göteborg.

Med en yta på 13 000 kvadratmeter anläggningen där ska kunna användas för tester av både lätta och tunga fordon samt fartyg och flyg.

I Borås ska det istället tittas närmre på säkerhetsaspekter kring exempelvis laddning och bränder. Nykvarn kommer främst att arbeta med forskning kring batterier och utföra tester av komponenter till tunga fordon.

Genom Energimyndigheten är svenska staten med och finansierar projektet med 575 miljoner kronor som en del i EU:s satsning på utveckling av batterier i Europa. Övriga parter i projektet går också in med pengar och den totala investeringen ligger på 1,3 miljarder kronor. Syftet är att förbereda svensk fordonsindustri inför omställningen till eldrift.

– SEEL kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn. SEEL har mycket goda förutsättningar att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet och kommer att ta en viktig roll för fordonsindustrins omställningsarbete, säger Pia Sandvik som är vd för RISE i ett pressmeddelande.

Volvo och Scania satsar nu stort på elektrifiering och båda tillverkare trycker på fördelen att få tillgång till testmöjligheter på hemmaplan.

– Volvokoncernen är mitt i den stora teknikomställning som ska göra oss till ett utsläppsfritt bolag senast 2050. Elektrifiering av våra produktsegment kommer utgöra en stor del i vårt erbjudande av fossilfria transporter. SEEL, en test- och demoanläggning för elektromobilitet i världsklass, blir en viktig pusselbit för att Volvo men även hela den svenska fordonsindustrin ska lyckas med teknikomställningen, säger Volvokoncernens tekniske direktör Lars Stenquist.

Tanken är att arbetet med SEEL ska vara igång under andra halvan av 2023.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: