EU-beslut om skärpta utsläppskrav för tunga fordon

Carl Undéhn

Carl Undéhn

14 maj 2024

Redan i början av året enades förhandlare om nya regler för utsläpp från tunga fordon i EU och även parlamentet sa ja härom månaden. Nu har även EU:s medlemsländer godkänt förslaget som ska leda fram till att minska koldioxiudutsläppen från från nya lastbilar och bussar med 90 procent till 2040. Något som i praktiken innebär att diesel

Till skillnad från personbilar och lätta lastbilar innebär det alltså inte att endast utsläppsfria fordon kommer tillåtas, i det fallet för nya fordon från 2035. Men i praktiken betyder beslutet att nya dieseldrivna lastbilar och bussar kommer spela en marginell roll inom EU efter 2040.

Enligt förslaget som nu har godkänts ska koldioxidutsläppen minska i tre etapper för lastbilar med en vikt på över 7,5 ton. År 2030 ska de minskas med 45 procent, från 2035 med 65 procent och från 2040 alltså med 90 procent. Utgångspunkt är de genomsnittliga utsläppsvärdena år 2019.

För stadsbussar gäller dessutom andra regler. 2030 ska 90 procent av dem vara utsläppsfria och fem år senare tillåts endast nya utsläppsfria stadsbussar.

Vissa fordon berörs inte av de nya reglerna. Dit räknas fordon som används inom lantbruk eller gruvdrift samt hos de olika ländernas försvar och brandkår.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: