Klimatsmart ECO-asfalt sprider sig i Norden

Carl Undéhn

Carl Undéhn

14 apr 2021

För att verkligen ta ett helhetsgrepp på trafikens utsläpp gäller det att inte missa någon del i ledet. Det innefattar även vägen vi kör på och sedan 2015 tillverkar svenska Peab så kallad ECO-asfalt.

Istället för fossila bränslen används då endast biobränsle i den ofta energikrävande processen att torka och värma upp stenmaterialet vid tillverkningen.

Konceptet har redan utvidgats till Finland och nu står företagets asfaltsfabriker i Danmark på tur.

På tre av Peabs sju fabriker där ställer man redan nu i april om från naturgas till att använda så kallad ”certifierad biogas”. Det innebär att energileverantörer förbinder sig att återföra den använda mängden biogas i nätet och ersätta motsvarande mängd naturgas. Biogasen ses därmed som klimatneutral och tillverkas dessutom av organiska restprodukter.

– Övergången från fossila bränslen i produktionen är den viktigaste faktorn för att minska klimatpåverkan från produktion av asfalt. På Peab Asfalt är det samtidigt en del i ett större miljöinitiativ där vi även arbetar med energieffektivitet, reducerad tillverkningstemperatur, fossilfri transport och utläggning och inte minst återbruk, det sparar både CO2-utsläpp och naturresurser, säger Claus Terkildsen som är ansvarig för Peab Asfalt i Danmark.

Enligt Peab kommer omställningen innebära en minskning av koldioxidutsläpp på 40 procent. Övriga fyra fabriker ska ställa om produktionen till senast år 2025. Omställningen är en del i Peabs mål om att vara ett klimatneutralt företag till år 2045.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: