Northvolt vill bygga träbatterier med Stora Enso

Carl Undéhn

Carl Undéhn

22 jul 2022

Även om batterierna i våra elbilar tillverkas här i Sverige innehåller de metaller som måste importeras från andra länder. 

Men det forskas på att byta ut anodmaterialet till lignin som framställs av trä och är en restprodukt vid papperstillverkning. 

Svenska Northvolt inleder nu ett samarbete med papperstillverkaren Stora Enso för att ta fram batterier som är baserade på lignin.

Redan tidigare bedrivs forskning kring tekniken vid bland annat Linköpings Universitet. 

Tillsammans hoppas Northvolt och Stora Enso nu kunna starta storskalig tillverkning av ligninbaserade batterier, vilket har stora fördelar både för kostnader och miljöavtryck. 

– Genom samarbetet ges vi möjlighet att utforska ett nytt hållbart råmaterial och utöka den europeiska värdekedjan, samtidigt som vi kan utveckla en billigare batterikemi, säger Emma Nehrenheim som är miljö- och hållbarhetschef hos Northvolt. 

Mellan 20 till 30 procent lignin finns i träd, vilket gör det till en världens största förnyelsebara kolkällor. 

Sedan 2015 har Stora Enso en pilotanläggning för framställning av lignin i finska Sunila. Med en årskapacitet på 50 000 ton gör den att Stora Enso är världens största tillverkare av lignin. 

– Samarbetet med Northvolt är ett steg mot att tillhandahålla den snabbt växande batterimarknaden med förnybara anodmaterial från träd. Vårt ligninbaserade hårda kol, Lignode by Stora Enso, kommer att tillgodose den europeiska försörjningen av anodråvara, säger Johanna Hagelberg som är chef för divisionen Biomaterials hos Stora Enso. 

Någon tidsplan för när tillverkningen av ligninbaserade batterier ska vara igång och vilka volymer det handlar om har inte presenterats.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: