Regeringen beställer plan för snabb utbyggnad av laddinfrastruktur

Carl Undéhn

Carl Undéhn

28 jul 2022

Laddinfrastrukturen spelar en avgörande roll för att lyckas med övergången till eldrift. För att utbyggnaden av den ska bli mer samordnad och gå snabbare vill regeringen starta ett nationellt handlingsprogram.

Uppgiften att ta fram den hamnar hos Energimyndigheten och Trafikverket. Samtidigt ska Energimarknadsinspektionen analysera hur det kan gå att korta tiderna för att ansluta laddinfrastrukturen till elnätet.

– I många fall kan det ta ca 10–24 månader från önskemål till att elen till laddningspunkterna är framdragen. Dessutom varierar kostnaderna kraftigt beroende på elnätsföretag. Detta behöver vi titta på, säger energiminister Khashayar Farmanbar som menar att utbyggnaden av laddinfrastruktur idag ofta tar onödigt lång tid.

Huvudtanken med det nationella handlingsprogrammet är öka elektrifieringen av Sveriges vägtrafik. Energimyndigheten och Trafikverket ska därför titta på hur utbyggnaden av både laddstolpar och möjligheten att tanka vätgas kan skyndas på.

Det innefattar även en analys av vilken roll branschens olika aktörer har och ska ta i utbyggnaden.

– När nu en stor del av nybilsförsäljningen är elbilar behöver laddinfrastrukturen hänga med. Regeringen vill påskynda elektrifieringen och ger nu myndigheterna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!