Rekordstort stöd för laddinfrastruktur från Klimatklivet

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 sep 2022

Intresset för att bygga laddinfrastruktur för elbilar ökar. Som en följd av det meddelar Klimatklivet att de beviljar totalt 173,7 miljoner kronor i stöd för det – mer än någonsin tidigare.

Klimatklivet är en del av Naturvårdsverket som ger investeringsstöd för att sätta upp laddstationer där behovet anses vara som störst.

Pengarna ska därför gå till att sätta upp 1 165 nya laddstationer med i genomsnitt 9 laddpunkter per station. Av de stationer som beviljats stöd kommer över hälften, eller 591 stycken, få snabbladdare med en effekt på minst 150 kW.

Men det kommer även laddare med betydligt högre effekt. En operatör som får ta del av pengarna är KWatt AB som ska sätta upp fyra snabbladdare på 320 kW i Gällivare.  

Stöd delas även ut till utbyggnad av 36 stationer för laddning av tung trafik. Som exempel nämns OKQ8 i Kungälv som är en viktig knutpunkt för lastbilstrafik.

– De här nya laddstationerna för både personbilar och tyngre fordon är precis vad som behövs för att öka möjligheten att köra på el i hela landet. De byggs på de platser där laddare saknas idag, säger Isak Öhrlund som är handläggare på Klimatklivet.

Om du går i tankarna på att öppna en laddstationen kommer det fler chanser att söka om stöd. Klimatklivet har fortfarande kvar av sitt anslag som i år uppgår till 2,8 miljarder kronor.

Mellan den 26:e september och 7:e oktober är det återigen möjligt att skicka in en ansökan för stöd till att bygga en offentlig laddstation.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: