Renault utökar partnerskap för återvinning av batterier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

18 mar 2021

Renault är på gång att bredda utbudet av elbilsmodeller och har tagit fram den nya elbilsplattformen CMF-EV. Tidigare i år lanserade företagets vd Luca de Meo strategin ”Renaulution” som ska göra Renault till Europas ledande tillverkare inom elektrifiering och vätgas till 2025.

Som en del i det säger sig Luca de Meo att Renault vill inta en ”holistisk inställningen till batteriets livscykel”. Det innebär att de vill förlänga batteriernas livslängd, utveckla ny användningsområden efter att de suttit i en bil och till slut återvinna batteriernas material.

Renault utökar därför nu samarbetet med Veolia och forskningsföretaget Solvay för att förbättra återvinningen av batteriers metaller. Det handlar framförallt om nickel, kobolt och litium som ska användas vid tillverkning av nya batterier.

Till att börja med ska en demoanläggning etableras i Frankrike där det gemensamma arbetet ska utvecklas. Målet är att utveckla ett effektivt slutet kretslopp för återvinning av batterier.

Frågan om batteriernas återvinning har blivit allt viktigare i takt med biltillverkarnas omställning till bilar med eldrift. EU vill snabba på etableringen av batterifabriker i Europa och arbetar samtidigt på att ta fram nya regler kring återvinning av batteriernas metaller.

Tanken är att det både bidra till mer miljövänlig tillverkning och samtidigt minska beroendet från asiatiska tillverkare och import av råmaterial.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: