Ris och ros till nya laddboxavdraget – sämre och dyrare, menar kritiker

Lotta Hedin

Lotta Hedin

8 jan 2021

Vid årsskiftet ersattes det gamla bidraget för installation av laddbox mot ett skatteavdrag. Istället för att kunden först betalar hela priset för utrustning och installation och sedan i efterhand ansöker om bidrag från Naturvårdsverket, kan den som installerar laddbox nu få en skattereduktion.

Avdraget regleras direkt på fakturan från installatören, på samma sätt som vid rot- och ruttjänster. Både med det tidigare bidraget och det nya avdraget kan kunden få hjälp med femtio procent av kostnaden för material och arbete.

Men det finns en viktig skillnad: Tidigare har kunden kunnat köpa laddboxen separat, och sedan kontaktat en elinstallatör, och fått bidrag för både material och installation. Nu måste företaget som utför installationen även köpa in materialet.

”I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden” skriver Skatteverket på sin informationssida.

Tanken är att den nya ordningen ska göra det smidigare för konsumenten. Men enligt Lars Carlsson på företaget Orust Engineering innebär den att konkurrensen nu kraftigt begränsas. Han har därför anmält saken till EU-kommissionen, eftersom han menar att det rör sig om ett statligt stöd som snedvrider konkurrensen, och därför bryter mot EU:s regler.

Som återförsäljare av boxar som inte utför installationer talar Orust Engineering förstås i egen sak. Men enligt Lars Carlsson innebär ändringen även en försämring för konsumenterna, men högre priser och mer begränsat utbud.

– Kunden hänvisas till enbart den laddbox installationsföretaget vill sälja, vilket i nittio procent av fallen kommer från de få stora elgrosissterna vi har i Sverige, som i stort sett har samma modeller i lager.

Lars Carlsson säljer laddboxen Zappi, som har ett högre teknikinnehåll, och bland annat riktar sig mot kunder som vill kunna ladda med el från egna solceller. Men den typen av boxar tror han inte att de stora grossisterna kommer vara intresserade av att ta in.

Han tror också att priserna på boxarna kommer drivas upp i Sverige om konkurrensen minskar, då taket för det nya avdraget också är betydligt högre än maxbeloppet var för det tidigare bidraget.

Alla återförsäljare ser dock inte samma problem.

– Detta tvingar i princip alla leverantörer att både erbjuda installation och laddbox vilket givetvis är en omställning, men för konsumenten blir detta bara enklare. Smidigare beställningsprocess och ingen väntan på ersättning, säger Philip Hägglund på Evify.

Han ser inte att ändringen kommer påverka vare sig utbudet av boxar, eller påverka slutpriset för konsumenten.

– Vi kommer att fortsätta erbjuda ett heltäckande sortiment och ser därför inte varför utbudet ska behöva lida utav det nya stödet, säger han.

Det är Skattemyndigheten som administrerar avdraget för installation av grön teknik, som det heter, och som även gäller för installation av solceller och lagring av egenpriducerad el.

På frågan varför kunden inte kan köpa in laddboxen på egen hand precis som tidigare, och ändå få del av avdraget för materialet svarar Skattemyndigheten att den nya lagen helt enkelt inte tillåter det.

– Det står uttryckt i lagen väldigt tydligt – man får avdraget på fakturan från den som utför installationen, och det är utföraren av intallationen som sedan kan begära utbetalning från Skatteverket, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.

Hur ser ni på risken att de nya reglerna kring avdraget hämmar konkurrensen på marknaden?

– Skatteverket ska inte ha någon synpunkt på det, det är inte Skatteverkets uppdrag. Det är helt och hållet en fråga för lagstiftaren.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!