Så mycket el drog Sveriges samlade elbilsflotta

Lotta Hedin

Lotta Hedin

5 okt 2020

Energimyndigheten har publicerat statistik över elanvändningen hos vägtransporter. Totalt använde de laddbara vägfordonen drygt 250 gigawattimmar (GWh) el under 2019. Det motsvarar en ökning med knappt 60 procent jämfört med 2018, då de laddbara fordonens elanvändning låg på 160 GWh.

Personbilarna stod för den klart största delen, 227 GWh. Därefter kommer de laddbara bussarna, som stod för 19 GWh.

Sett till hela energianvändningen inom vägtrafiken står de laddbara vägfordonen dock för en marginell del. Den totala energianvändningen, med bensin och diesel inräknat, uppgick 2018 till 78 TWh.

Den el som den laddbara fordonsflottan i Sverige använde under 2019 motsvarar alltså 0,3 procent av vägtrafikens totala energianvändning 2018.

Den totala elanvändningen i Sverige 2019 var 138 TWh.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!