Sol och vind kan göra all världens energi förnybar 2050

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 aug 2022

När leveranser av rysk gas till Europa sinar har beroendet av fossila bränslen blivit en het potatis inför hösten. Att vägen bort från det går genom förnyelsebar energi från sol och vind är heller ingen nyhet. Andelen grön energi ska öka i våra nät och en ny rapport visar den kan stå för 100 procent globalt senast 2050.

Det slår forskare från 15 olika universitet i Europa, USA och Australien fast genom att slå samman hundratals olika studier. Målet kan uppnås redan före 2050 och lösningen bygger på energi från sol och vind, energilagringssystem och elektrfiering av alla transporter och industrin.

Det krävs med andra ord stora förändringar av samhället. Men tekniken för att genomföra det finns redan och den blir allt billigare.

– Vetenskapen visar tydligt att en global energiförsörjning med 100 % förnybar energi är tekniskt och ekonomiskt möjlig, säger Sven Teske från University of Technology i Sydney i ett uttalande.

Forskarna slår tillbaka mot de svårigheter som ibland nämns kring avkastning, investeringskostnader och mängden råvaror som behövs för att skapa ett system med endast förnyelsebar energi.

De sticker inte under stolen med att det är en utmaning, men trycker på att det redan idag finns lösningar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: