ATT INVESTERA I SOLTAK

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

9 jul 2020

Elbil på uppfarten och solceller på taket kan vara en riktigt bra kombination, även med befintlig teknik. Vi har räknat på hur snabbt du kan köra in investeringen.

Text: Lotta Hedin
Foto: Istock

De flesta elbilsägare har nog tänkt tanken: Hur tillfredställande vore det inte att ladda bilen med egenproducerad el, tillverkad på hustaket av solen? Kanske till och med ha sin egen DC-snabbladdningsanläggning? Solcellerna producerar ju likström, samma som bilbatteriet vill ha. 

Tekniken med likströmsladdning hemma finns dock ännu inte på marknaden för vanliga villaägare, men den är under utveckling (läs mer på nästa upp-slag, om ferroamp). Men även vanliga solcellssystem, där man först omvandlar elen från solcellerna till växelström som sedan går via fastighetens elsystem, kan bli en bra affär för den som kör elbil. 

Hugo Franzén som är oberoende energikonsult med solceller som specialområde, tycker inte att man behöver sitta på händerna och vänta på ny teknik om man är elbilsägare och funderar på solceller.

– Visst är det en fördel om man kan använda likspänning, men det är inte avgörande. Så mycket energi är det inte som försvinner vid växelriktning. Vad som kommer att spela större roll är styrningen kring batterierna, så att man kan ladda när det är mycket överskott, säger han. 

En av anledningarna till varför solceller lämpar sig extra bra för elbilsägare är just möjligheten att använda en större del av den egenproducerade elen själv. Med bilens app eller uppkopplade laddboxar kan man styra laddningen av bilen till tidpunkter när produktionen från solcellerna är hög. Och eftersom elen man köper in generellt kostar mer än vad solcellsproducenten får för den överskottsel han eller hon skickar ut på nätet, så är graden av egenanvändning en viktig faktor när man räknar på hur lång återbetalningstiden för en installation är.

Räkneexemplet nedan visar att den som installerar en solcellsanläggning som producerar lika mycket el som går åt för att köra sin elbil under ett år kan räkna hem sin investering efter tio år, om man använder den egenproducerade elen själv. Uträkningen bygger på att elpriset inte stiger från dagens nivå – om det gör det blir återbetalningstiden kortare. Solpanelernas livstid är cirka trettio år.

– Man skär kanske inte guld, men det blir en bra ekonomi med

låga milkostnader, säger Hugo Franzén.

Exemplet nedan är också bara ett exempel – i verkligheten brukar det se annorlunda ut. De flesta som installerar solceller skaffar större anläggningar, som inte bara täcker bilens behov. Då sjunker marginalkostnaden och priset per installerad kW blir lägre. Den som lägger lite tid på att jämföra offerter från flera företag kan också pressa kostnaderna. 

Å andra sidan är det få hushåll som använder all el som solcellerna producerar själva. Enligt Energimyndigheten brukar egenanvändningen för en vanlig villa ligga på mellan 20–50 procent. 

Samtidigt väntar också ny teknik runt hörnet som kan möjliggöra att bilens batteri används för att lagra energi som kan användas i hushållet när den egna solelsproduktionen är låg och elpriset högt, så kallat Vehicle to grid-system.

– Jag är övertygad om att kombinationen elbil och solceller är framtiden, säger Hugo Franzén.

Så lång tid tar det att köra hem

investeringen

En återbetalningskalkyl bygger också på flera antaganden, till exempel hur man tror att elpriset kommer utvecklas över tid. Solcellernas placering spelar roll för hur hög produktionen blir. Dessutom spelar anläggningens storlek in. Investeringskostnaden per installerad kW sjunker om du köper en större anläggning.

Så här har vi räknat:

• Den som kör 1 500 mil per år med en genomsnittlig förbrukning på 2 kWh per mil använder 3 000 kWh el.

• Normalt för Sverige är att solcellerna producerar mellan 800 – 1 100 kWh per installerad kW.

• För att producera el till 1 500 mil behöver du en solcellsanläggning med en effekt på cirka 3 kW

• Energimyndigheten räknar med en investeringskostnad på ca 18 000 kr per installerad kW.

Kostnaden för 3 kW blir

Utan bidrag: 54 000 kr.

Efter investeringsstöd på 20 procent: 43 200 kr.

Med rotavdrag (9 procent av total-kostnaden) 49 140 kr.

Med ett elpris på 1,50 kr/kWh kostar 3 000 kWh 4 500 kronor.

Återbetalningstid: 9,6/10,9 år (med investeringsstöd/rotavdrag).

Hugo Franzén är övertygad om att kombinationen elbil och solceller är framtiden. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!