Hedin: Coronapandemin kan bli viktigt vägskäl för elektrifieringen

Lotta Hedin

Lotta Hedin

6 jul 2020

Vi som följt elbilarnas utveckling minns hur fordonsindustrin under många år stretade emot utvecklingen mot elektrifiering. Politiska krav på sänkta utsläpp motarbetades och att tillverka färre fossilbilar skulle äventyra europeiska arbetstillfällen. 

Men trenden har svängt, och i coronapandemins spår kan vi plötsligt se hur rollerna bytts. Från både svenskt och europeiskt näringsliv (inklusive bilbranschen) kommer nu krav på politikerna att de ekonomiska stimulansåtgärder som sätts in på grund av corona måste anpassas för att gynna klimatet. 

Alla drar förstås inte åt det hållet: I mars gick flera europeiska lobbygrupper med koppling till bilindustrin samman och bad EU-kommissionen lätta på utsläppskraven för bilar som kommande år stegvis ska skärpas inom EU. Produktionsstoppet inom bilindustrin som coronakrisen medfört kan göra att kraven kanske inte kan nås eftersom inget test- eller utvecklingsarbete för närvarande kan pågå, skrev de i ett brev till kommissionen.

Men de stora spelarna på den europeiska fordonsplanen, Volkswagen, Daimler och BMW, var inte med på det tåget, utan har istället varit tydliga med att de vill behålla de skärpta gränserna.

Bil Sweden vill inte heller veta av någon uppluckring av kraven, utan förespråkar nu en utbyggnad av laddinfrastrukturen för både tunga och lätta fordon, som ett sätt att ”kickstarta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen”.  

I Tyskland presenterades nyligen ett upprop där 68 olika tyska och internationella företag uppmanade politikerna att kombinera de ekonomiska åtgärderna för att handskas med coronakrisen med en ambitiös klimatpolitik. Bland de undertecknande företagen fanns bland annat underleverantörer till fordonsindustrin.

Förklaringen ligger förmodligen i det som Sabine Nallinger, vd för Foundation 2° som står bakom det tyska upproret, skriver: 

”Många företag från alla sektorer i ekonomin har redan börjat omställningen för att göra sina affärsmodeller klimatvänliga, baserat på vetenskapliga fakta. Dessa investeringar får inte äventyras.”

Kanske har vi kommit till ett vägskäl, där det för många skulle bli kostsammare att dra i handbromsen när det gäller elektrifiering och klimatanpassning, än att köra på. Men om köpkraften nu viker hos de miljömedvetna konsumenterna, behövs mer hjälp från politiskt håll. 

Andra företag, som de bakom lobbygrupperna ovan, verkar hellre vilja ta chansen att bromsa och gå tillbaka till det gamla.

Låt oss hoppas att rätt lag vinner. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: