Hedin: Frankrike – Europas nya elbilsland?

Lotta Hedin

Lotta Hedin

6 jul 2020

Att Norge är elbilslandet nummer ett i Europa, ja även världen, vet alla. Med hjälp av tidiga och kraftfulla ekonomiska styrmedel intog vårt grannland den positionen tidigt och fortfarande är man hästlängder före alla andra. Under första kvartalet i år var 69,7 procent av alla nyregistrade bilar i landet laddbara. På andraplats i Europa ligger Island, där motsvarande siffra ligger på 47,2 procent. Sverige ligger på tredjeplats med 27,9 procent. Först på åttonde plats kommer Frankrike, där de laddbara bilarna fort-
farande bara står för 9,7 procent. Allt
enligt siffror från den europeiska branschorganisationen Acea.

Men kanske är en ändring på gång. Frankrikes ekonomi har tagit rejält med stryk under coronapandemin. När man nu satsar för att få igång ekonomin igen sätter man elbilar i fokus. En av åtgärderna som Frankrikes president Macron meddelat är som vi berättar på nyhetssidorna en elbilsbonus på upp till 12 000 euro, alltså närmare
127 000 kronor.

Den franska kronjuvelen Renault, där franska staten äger 15 procent, hade det tufft redan innan corona. Stängda fabriker och en kraftigt sjunkande efterfrågan gjorde inte läget bättre. 

Sista veckan i maj meddelade företaget att man kommer behöva göra kraftiga nedskärningar. Det handlar om besparingar på 2 miljarder euro över en treårsperiod och en minskning av arbetsstyrkan med 15 000 tjänster globalt sett. 

Redan har man meddelat att vissa fabriker i Frankrike kommer stängas, och att man undersöker en omstrukturering av flera andra. Förhandlingar med facket pågår.

Från franska statens sida har man lovat att pumpa in åtskilliga miljarder i stöd till bilindustrin, bland annat i form av lånegarantier. Men det sker inte utan motkrav: Ett villkor för att få ta del av stödpaketet är att jobb blir kvar i landet. Ett annat är en satsning på elektrifiering.

– Målet är att frankrike inom fem år ska bli Europas främsta elbilsproducent, sa Macron.

Och så var det här med den nya elbilsbonusen. För att ge bilarna en knuff ut på marknaden höjs den från 6 000 till 7 000 euro fram till årsskiftet. Detta för elbilar med ett inköpspris på upp till 45 000 euro. (En Renault Zoe i det dyraste utförandet kostar från 39 600 euro inklusive batteri.)

För dyrare elbilar sänks bonusen, och för bilar över 60 000 euro blir det ingen alls. Den som skrotar sin fossilbränslebil och i stället köper en elbil kan få ytterligare 5 000 euro i bonus. 

Det verkar som att Frankrike bestämt sig för att ta till både morot och piska för att få sin inhemska bilindustri att ställa om. Det blir spännande att se hur väl man lyckas, och hur mycket Europalistan förändrats om ett år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!