Håll koll på det här när du laddar med din Easee-box

Lotta Hedin

Lotta Hedin

23 mar 2023

Fortsätt använda boxen men med viss vaksamhet, är Elsäkerhetsverkets råd till den som redan installerat den sortens Easee-box som nu stoppats på grund av säkerhetsbrister. Men vad är det man ska vara vaksam på, och kan man fortsätta ladda på natten?  Vi har talat med Elsäkerhetsverkets expert och med försäkringsbolagen.

I förra veckan meddelade Elsäkerhetsverket att laddboxarna Easee Home och Easee Charge får försäljningsförbud. Enligt myndigehtens kontroll har boxarna brister som gör att de inte ger tillfredställande skydd mot jordfel och DC-fel, så att till exempel elchock och brand kan uppstå.

Förutom att försäljningen av nya boxar måste upphöra kräver Elsäkerhetsverket också att Easee åtgärdar elsäkerhetsbristerna i de runt 100 000 boxar som redan finns installerade i Sverige.

Easee har enligt myndigheten tre månader på sig att redogöra för hur man tänker gå till väga, och inom tolv månader ska åtgärderna vara genomförda.

Easee har överklagat både själva försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan, och menar att det inte finns någon anledning för den som har en Easee box att oroa sig.

– Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte vidta några åtgärder, säger företagets vd Jonas Helmikstøl.

Även Elsäkerhetsverket skriver på sin hemsida att den som som redan har en Easee-box installerad kan fortsätta använda den, men med tillägget ”gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats”. 

Joel Lee Antman, Elsäkerhetsverket

Frågan är vad det är man ska vara vaksam på?

– Som elbils- och laddboxägare vet man vad som är normal funktion och hur laddningen brukar fungera.  Man bör vara observant på om det avviker från det och händer onormala saker, säger Elsäkerhetsverkets inspektör Joel Lee Antman.

– Hade det funnits risk för omedelbar skada hade vi tagit beslut om återkallelse från konsument, men den risken ser vi inte, säger han.

Samtidigt skriver verket att det ändå kan finnas brister som gör att produkten inte bör användas utan uppsikt. Kan man fortsätta ladda bilen på natten?

– Jag kan inte ge ett konkret svar på den frågan. Vi har inte diskuterat det internt ännu. Vi kanske får göra det och komplettera vår information på den punkten, säger Joel Lee Antman.

easee-laddbox-Tesla
Enligt Elsäkerhetsverket riskerar flera av bristerna i laddboxarna att förvärras över tid, så att riskerna ökar när produkten åldras.

Elhandelsföretaget Tibber, som sedan länge sålt Easees laddboxar och premierar så kallad smartladdning när elpriset är lågt – alltså företrädesvis nattetid – ger heller inget klart besked på frågan om det är säkert att fortsätta ladda på natten. Anna Anderberg, kommunikationsansvarig på Tibber Sverige skriver till Elbilen att det finns behov av tydligare besked från myndigheten.

– Enligt Elsäkerhetsverkets information finns det inga tillbud eller incidenter registrerade och konsumenten kan fortsätta använda laddboxen, om än med viss vaksamhet. Vilket är det vi uppmanar våra kunder att göra. 

– Med det sagt, att en produkt ska användas med viss vaksamhet eller under uppsikt kan uppfattas som lite svårtolkat. I det här fallet skulle det kunna innebära att konsumenten ska titta på laddaren under själva laddningen. Vilket vi har svårt att se elbilsägare göra idag. Från våra kunder hör vi ett behov av tydligare riktlinjer från myndigheten för att undvika olika tolkningar, skriver Anna Anderberg.

Enligt försäkringsbolagen Trygg Hansa, If, Länsförsäkringar och Folksam gäller dock både hem och bilförsäkringarna som vanligt och man kan fortsätta ladda som man brukar, även på natten.

– Ja, ur ett försäkringsperspektiv kan våra kunder använda produkten som vanligt om den inte har återkallats. En eventuell skada som uppstår under säljstoppet påverkar inte försäkringsskyddet. Om produkten återkallas ska konsumenten upphöra med användningen, säger Kajsa Moström, presschef på Folksam.

Fakta: Elsäkerhetsverket undersökte sex laddboxar – endast en fick försäljningsförbud

Dessa boxar undersöktes:
Garo – GLBDCM-T222WO
CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050
Charge Amps – Halo
Wallbox – Pulsar Plus
Zaptec – Go
Easee – Home SÄLJSTOPPAD

Enligt Elsäkerhetsverkets Joel Lee Antman riskerar flera av bristerna som identifierats i laddboxarna att förvärras över tid, så att riskerna ökar när produkten åldras.

Ett sådan sak är att boxen inte klarar kraven för den IP-klass som utlovas, så att damm riskerar att tränga in i boxen – en brist som framkom av den dokumentation som Easee själva skickat in till myndigheten.

Enligt Elsäkerhetsverket klarar inte de säljstoppade Easee-boxarna kraven för den IP-klass som utlovas.

En annan är att reläerna i boxen ska vara mekaniskt sammankopplande, för att garantera samtidigt till- och frånslag.

– I de här boxarna använder man fristående reläer. Med tiden kan de bli slitna så att de inte får samma samtidiga till- och frånslag, och det är osäkert om det kommer fungera som det ska under hela livslängden, säger Joel Lee Antman.

Samtidigt poängterar han att Easee fått tolv månader på sig att rätta till bristerna i de installerade boxarna.

– Att vi gett dem den tiden är ju för att vi inte anser att riskerna är mer akuta än så, säger han.

Hur Easee kommer gå tillväga för att åtgärda de boxar som installerats har man ännu inte sagt något om. Företaget menar att det att det inte finns vare sig teknisk eller juridisk grund för att införa ett försäljningsförbud. De har både överklagat Elsäkerhetsverkets beslut, och begärt att beslutet ska inhiberas – det vill säg a att det inte ska gälla under den tid som överklagandeprocessen pågår. Domstolen förväntas fatta beslut om inhibition redan den här veckan. Själva överklagan kan ta flera månader.

Så säger försäkringsbolagen om laddning med Easee säljstoppade boxar:

Kan jag fortsätta ladda som vanligt (även på natten) utan att försäkringsskyddet påverkas?

Trygg Hansa:

– Så länge installationen av laddboxen har utförts av en behörig elektriker i enlighet med tillverkarens instruktioner så gäller hemförsäkringen som vanligt. Om en brand eller kortslutning skulle uppstå i samband med laddning av en bil via en av dessa laddboxar så påverkas inte heller ersättningen från vår hel- eller halvförsäkring för bil. Elsäkerhetsverket har uppmanat att man med viss vaksamhet ska ladda fordonet tills att produkten åtgärdats och vi rekommenderar att man följer Elsäkerhetsverkets råd.
/Stefan Brala, Specialist på motorförsäkringar, Trygg-Hansa

Folksam:

– Ja, ur ett försäkringsperspektiv kan våra kunder använda produkten som vanligt om den inte har återkallats. En eventuell skada som uppstår under säljstoppet påverkar inte försäkringsskyddet. Om produkten återkallas ska konsumenten upphöra med användningen. Om konsumenten blivit underrättad om återkallelsen men inte slutat använda produkten kan detta leda till en nedsättning av ersättningen om en skada uppstår. Hur konsumenter som äger denna produkt ska agera har Hallåkonsument skrivit om här
/Kajsa Moström, presschef på Folksam

Länsförsäkringar:

– Försäkringen gäller och generellt ersätter vi skador på laddboxar och skador därtill, exempelvis brand. Däremot finns det i försäkringsvillkoren så kallade säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som säger att försäkringstagaren ska agera för att förhindra eller begränsa skada, till exempel genom att följa myndigheters anvisningar.
Idag finns inget förbud mot att använda Eesees laddbox, men Elsäkerhetsverket uppmanar till viss vaksamhet fram till att bristerna åtgärdats.
/ Ola Kallemur, Pressansvarig Länsförsäkringar

If

– Det här betyder inte att man som privatperson i nuläget behöver montera bort sin laddbox av det här märket. Vi ser inte heller att det kommer att påverka försäkringen på något sätt. Man kan vara lugn, men som alltid hålla uppsikt och följa de säkerhetsrekommendationer som finns. Skulle det komma nya rekommendationer från leverantören ska man följa dessa för att försäkringen inte ska påverkas.

/Johan Granholm, motorexpert på If i ett pressmeddelande som finns här.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!