Ny svensk studie: 95 procent av elbilsägare vill fortsätta köra eldrivet

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

21 dec 2016

Under våren-sommaren 2016 genomfördes SELF-i-studien av Test Site Sweden tillsammans tre högskolor/universitet, där man för första gången gjorde en nationellt övergripande enkät i Sverige för att få svar på vad förare av laddbara fordon tänker om ”elbilar och elektromobilitet”.

Till att börja med visar resultatet att vissa antaganden kring elbilister stämmer, som att det finns en tydlig överrepresentation av villaägare bland de som kör laddbara bilar privat. Runt 85 procent av de dryga 2 600 som svarat bor i villa eller radhus och 80 procent av alla rena elbilsägare bor i villa.

SELF-i-studien har tidsmässigt synkroniserats med en norsk studie med vissa gemensamma frågor. En första jämförelse mellan den norska och den svenska studien visar att det är en större andel villaägare med elbil i Sverige (80 procent) än i Norge (69 procent). Hyres-/bostadsrätter i  svenska storstäder verkar omvänt ha en lägre andel elbilar än motsvarande grupp i Norge.

 – Det här indikerar sannolikt på vikten av lättillgänglig laddning, säger Robert Granström på Test Site Sweden.

Uppfattningen att rena elbilar är stadsbilar och laddhybrider passar bäst utanför städerna stärks däremot inte av enkätmaterialet. Studien visar snarare att runt 40 procent av de som kör en ren elbil bor i ett samhälle med mindre än 10 000 invånare. För ägare av laddhybrider är samma summa endast 30 procent. Omvänt kan endast 4 procent av alla rena elbilar kopplas till bostadsrätter i städer med fler än 100 000 invånare. Motsvarande siffra för laddhybrider är 6 procent.

– Men vi får avvakta forskarnas analyser innan ni utropar elbilen som mest populär på den svenska landsbygden, säger Robert Granström.

laddare_garage

Gällande laddning visar studien att en betydligt större del av laddhybridägarna sällan eller aldrig laddar vid köpcentra. Laddhybridägare stör sig mer på behovet att ladda ofta och en betydligt större andel av laddhybridägarna ser hantering av laddkabel som en nackdel.

Tre-fasladdare i bilen är tydligt önskat och faktiskt mer eftertraktat än nya modeller från tillverkarna.

Nästan 95 procent av de som kör elbil är mycket säkra (ca 91 procent) eller säkra (ca 4 procent) på att nästa bil blir laddbar (antingen laddhybrid eller ren elbil). 3 procent står och väger och endast drygt 2 procent är tveksam eller mycket tveksam till en laddbar bil nästa gång.

Studien visar även att elbilsägare verkar mer nöjda med sitt val än de som valt laddhybrider. 89 procent av de som kör elbil är säkra eller mycket säkra på att nästa bil blir en ren elbil, 7 procent står och väger. Motsvarande siffror för laddhybridägare är 48 procent säkra/mycket säkra och 21 procent som står och väger.

Mindre än 10 procent av elbilsägarna som även har en fossilbil instämmer helt i påstående att de kommer att ersätta fossilbilen med en icke laddbar bil. 2/3 är helt säkra på att det blir en laddbar bil. 46 procent av dessa ägare räknar med att byta bilen inom 2 år. 

En första rapport från projektet SELF-i, ”Svensk Enkät Laddbara Fordon – introduktionsfas”, blir tillgängligt i början på 2017. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

De som deltog i studien var även med i en utlottning, där 100 personer vinner en trenummersprenumeration på Elbilen i Sverige, och en vinnare som blir inbjuden till testkörning av en ny elbil tillsammans med redaktionen.

Vinnarna blir kontaktade av Elbilen i Sverige.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!