Dackevall: Skratta inte åt Toyota – hedra dem istället

Gunnar Dackevall

Gunnar Dackevall

10 jul 2020

Jag älskar teknologidrivna företag. Verksamheter som drivs av en idé och dess eldsjälar bakom, snarare än förutsägbara marknadsanalytiker och räknenissar.

Utan djärva halvgalningar /genier (välj själv) som Elon Musk och alla hans föregångare hade mänskligheten inte vågat testa nya idéer och stått kvar och stampat i medelåldern.

Den blinda tron på ens egna förträffliga idéer leder dock inte alltid rätt, ibland på grund av att idén kanske inte är fullt ut färdigtänkt, eller att den kräver alltför mycket kapital för att realiseras, eller att marknaden inte är mogen – folk förstår helt enkelt inte vad är för vits med den nya teknologin.

Bilgiganten Toyota har historiskt lyckats balansera sin verksamhet mellan krass marknadsanpassning för maximal lönsamhet med en forskningslusta och nyfikenhet på nya tekniklösningar som få andra företag. Och kanske är det just där problemets kärna ligger när det gäller den batteridrivna elbilen – det handlar inte om en radikalt ny teknik, utan en vidareutveckling med fokus på infrastruktur snarare än utveckling av fordonet i sig.

Toyota har istället ägnat stor kraft åt mer komplicerade och banbrytande system, som bränsleceller och flygande bilar. De aktier man köpte i Tesla gjorde man sig snabbt av med, och ägnade istället under en period sig åt att måla upp skräckbilder av evighetslånga köer vid laddstationerna. 

Nu är det annat ljud i källan från Toyota, när ingenjörerna till slut har fått vika ner sig för marknad- och ekonomi och presentera ett program för batteriladdad elektrifiering från 2021.

Till alla de som nu skrattar åt att de envisa Toyotaingenjörerna har fått krypa till korset bör dock minnas att man under tiden har gjort mer för att minska förbrukningen av fossila bränslen i världen än någon annan biltillverkare med sin hybridteknik – inklusive de dieselfuskande tyska tillverkarna.

Och nu har man släppt alla viktiga patent fria, så fler kan dra nytta av den 30-åriga erfarenheten. Kudos, Toyota!

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: