2020: året då förnybar el gick om fossil-el i EU

Lotta Hedin

Lotta Hedin

26 jan 2021

Förra året stod förnybara källor för första gången för en större del av den europeiska elproduktionen än fossila källor. Det står klart när den Europeiska elanvändningen och produktionen under 2020 summeras.

Tankesmedjan Ember har tillsammans med Agora Energiewende för femte året i rad samlat in och analyserat data om samtliga EU-länders elproduktion. I deras senaste rapport konstateras att den förnybara elen stod för 38 procent av den europeiska elproduktionen 2020. Det är en ökning från 34,6 % förra året. Samtidigt minskade andelen el från fossila bränslen till 37 procent av produktionen.

Den största minskningen stod kolet för. Elproduktionen från kol minskade med 20% jämfört med 2019. Även kärnkraften gick tillbaka:: den kärnkraftproducerade elen i EU minskade med 10% jämfört med förra året.

På grund av covid-19 minskade samtidigt den sammanlagda elkonsumtionen I EU med fyra procent jämfört med 2019. De största tappen skedde i april i Spanien, Italien och Frankrike. Under hösten och vintern återgick dock konsumtionen till normala nivåer.

Även om sol- och vindkraft byggs ut i snabb takt konstaterar rapportförfattarna att utvecklingen går för långsamt för att kunna nå det europeiska målet om en 55-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser till 2020 och klimatneutralitet 2055.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!