80 procent mindre koldioxid med svenska batterier

Elbilar som körs i Europa bidrar till betydligt mindre koldioxidutsläpp än fordon som körs på fossila bränslen – även när man räknar in utsläppen i samband med batteritillverkning och byggande av elkraftverk. Detta enligt en färsk sammanställning av Transport & Environment, en europeisk paraplyorganisation där svenska Naturskyddsföreningen är en av medlemmarna.

Studien har tagit hänsyn till nationella förhållanden, både med avseende på utsläppen i samband med elproduktion och batteritillverkning. Skillnaden mellan el- och fossilbränslebilar är störst i Sverige.

En mellanstor elbil med batterier tillverkade i Kina som kör på svenska vägar bidrar med totalt 60 gram koldioxid per körd kilometer. En likadan bensinbil medför utsläpp på drygt 250 gram per kilometer och för en dieselbil handlar det om drygt 230 gram. Om batterierna i elbilen i stället skulle produceras i Sverige handlar det i stället om 50 gram koldioxid per körd kilometer.

Handlar det om en elbil som körs i Polen, ett land där elproduktionen i hög grad bygger på fossila bränslen, blir koldioxidutsläppen betydligt större. För en medelstor bil med batterier tillverkade i Kina handlar det om drygt 180 gram per kilometer. Jämfört med bilar som körs på fossila bränslen handlar det ändå om 28 procent mindre utsläpp än från motsvarande bensinbil.

Detta efter en körsträcka på 200 000 kilometer, då batteritillverning i Kina genererar höga utsläpp av koldioxid. En polskregistrerad elbil måste därför rulla minst 100 000 kilometer innan den blir mer klimatsmart än en fossilbränslebil.

Den svenska elbilen med svensktillverkade batterier behöver bara rulla omkring 10 000 kilometer innan den blir mer klimatsmart än en bensindriven bil.

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

PUBLICERAD: 2020-10-05

Relaterat innehåll