AI och nya material – så ska VW ge elbilar längre räckvidd

Carl Undéhn

Carl Undéhn

20 jul 2023

2020 öppnade Volkswagen ett forskningscenter i USA tillsammans med universitetet i Tennessee som kallas Knoxville Innovation Hub. Nu berättar koncernen lite mer om vad de egentligen pysslar med där. Bland annat forskas det kring att öka effekten vid trådlös laddning. Bland annat i Göteborg genomför Volvo ett test där taxibilar laddas genom en platta i marken. Effekten där är på omkring 40 kW. Forskarna vid Knoxville Innovation Hub har nu patenterat en lösning som använder sig av kiselkarbid. Vilken effekt de lyckats uppnå genom det avslöjas inte, men ambitionen är hög. Målet är att ta fram teknik för att kunna ladda trådlöst med en effekt på 300 kW.

Forskarna i Knoxville arbetar på att öka effekten vid trådlös laddning av elbilar.

Även forskare vid Chalmers i Göteborg använder kiselkarbid för att höja effekten vid trådlös laddning. Testerna där har visat att deras laddplatta kan ge en effekt på hela 500 kW.

Vid Knoxville Inovation Hub ligger också stort fokus på utveckling av material som på sikt ska användas för att öka räckvidden hos tillverkarens elbilar. Det ska bland annat uppnås genom att sänka bilarnas vikt. Nya material och strukturer testas av forskarna. Bland annat har artificiell intelligens, AI, använts för att ta fram en materialstruktur bestående av minimala pyramidformade enheter. Fördelar som nämns är att materialet kan användas till ramar i bilar som då blir 60 procent lättare än dagens. Det visar även på en enorm hållfasthet och ska klara stå emot 30 000 gånger sin egen vikt. Även krocksäkerheten kan höjas då det nya materialet absorberar krafter bättre än stål.

Eftersom centret befinner sig i USA tittarna naturligtvis lite extra på hur det ska gå att sänka vikten på de stora modeller som kunderna föredrar där. För pickuper till exempel forskas det kring att ta fram nya och lättare material till lastytan. Men även för oss som normalt lastar saker bagaget har det gjorts framsteg. En baklucka i plast förstärkt med glasfiber har visat sig kunna sänka vikten med 35 procent jämfört med en traditionell lucka. För bilar med förbränningsmotorer ska Bentley och Lamborghini, som båda ingår i Volkswagenkoncernen, redan ha börjat använda det nya materialet, med det är oklart till vad.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: