ARN uppmanar till återbetalning efter höjd leasingavgift

Carl Undéhn

Carl Undéhn

10 nov 2022

Som vi tidigare har rapporterat kan Riksbankens höjning av räntan leda till högre månadsavgift för den som leasar sin elbil.

Orsaken hittas i det finstilta i kontraktet. Står det där att avtalet har rörlig ränta höjs månadsavgiften med styrräntan, trots att det har sålts in som ett avtal med ”fast kostnad”.

Problemet för konsumenten är att det ofta är svårt eller omöjligt att bryta leasingkontraktet som löper över flera år.

Konsumentorganisationen M Sverige uppmanade därför de som drabbats att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Det är det också många som gjort. Antalet anmälningar kring leasingärenden har ökat med 370 procent jämfört med samma tidsperiod förra året.

Nu rapporterar Sveriges Radio har ARN fattat beslut i ett fall som kan bli vägledande för andra. En konsument som fått höjd månadsavgift i juni anmälde sitt leasingbolag till ARN. Deras rekommendation är att leasingbolaget ska återbetala de kostnader som betalats in över det som angavs när avtalet undertecknades.

Men det betyder inte samma sak som att bolagen inte har rätt att höja sina avgifter. Däremot att de måste kunna bevisa varför de ska ta ut en högre avgift än vad som står i avtalet.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: