Besked kring Superchargers: “tusentals NYA laddare i år”

Carl Undéhn

Carl Undéhn

14 maj 2024

Som en del av att Tesla sparkat 10 procent av personalen ser det ut som att företaget ändrar strategi kring vad det ska fokusera på. Bland de som nu lämnat Tesla hittas Drew Baglino, som ledde arbetet med utveckling av de nya 4680-cellerna, samt vad som uppges vara i princip hela teamet bakom nätverket med Superchargers.

Teslas snabbladdare har de senaste åren ökat snabbt i antal. Uppsägningarna väckte därför frågor kring hur det skulle se ut med den saken i framtiden. Nu har Teslas chef Elon Musk gett besked kring i alla fall den närmsta framtiden. “Tesla kommer att spendera över 500 miljoner dollar på att utöka vårt Supercharger-nätverk för att skapa tusentals NYA laddare i år”, skriver han på den egna plattformen X.

Oklart är vilka som ska leda arbetet med att planera och bygga de “tusentals” laddare som utlovas.

Här i Sverige vill Tesla enligt tidigare uppgifter i år bygga 20 nya stationer med Superchargers. Förutom utmaningen med att den interna personalen för nätverket har sagts upp påverkas sedan en tid även Superchargers av den pågående fackliga konflikten mellan Tesla i Sverige och IF Metall.

I februari meddelade fackförbundet SEKO att deras medlemmar inte utför underhåll och service av Superchargers. I förra månaden införde även Elektrikerförbundet sympatiåtgärder som innebär att nya stationer inte ansluts till elnätet.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: