EU ett steg närmre utfasning av diesellastbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

18 jan 2024

För fossildrivna personbilar och lätta lastbilar har EU redan satt ett bäst före-datum. Från 2035 tillåts endast försäljning av utsläppsfria nya bilar inom EU. Och nu har det tagits ett steg på vägen att även fasa ut dieseldrivna lastbilar.

Förhandlare från rådet och parlamentet har nu enats om de tidigare lagda förslaget om normer för mängden koldioxidutsläpp från tunga fordon på över 7,5 ton. Det slår fast en genomsnittlig minskning av utsläppen från nya lastbilar med 45 procent till 2030. Det ska sedan öka till 65 procent 2035 för att till slut landa på en minskning med 90 procent år 2040. Det innebär att dieseldrivna lastbilar efter 2040 endast kommer spela en marginell roll inom EU.

De minskade utsläppen ses som ett viktigt steg för att EU ska uppnå målet om att vara klimatneutralt från 2050. Genom att fastslå tydliga regler vill EU också underlätta för lastbilstillverkarna att planera sin utveckling och framtida tillverkning. Det gäller bland annat för Volvo Lastvagnar och Scania här i Sverige, som båda redan säljer eldrivna lastbilar.

I förhandlingar utökades även förslaget till att nu även innefatta fordon som sopbilar och byggfordon, samt långfärdsbussar. Dessutom införs målet att bussar som används i stadstrafik ska vara helt utsläppsfria från 2035. Fordon som undantas reglerna är bland annat de som används vid gruvor, av militär och sjukvård.

Förlaget skickas nu vidare till EU:s medlemsländer och Europaparlamentets miljöutskott som ska ta ställning till det.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: