Bilförsäljningen i april – laddbara bilar står emot fallet bättre

Lotta Hedin

Lotta Hedin

5 okt 2020

Coronaeffekterna börjar nu tydligt synas på bilförsäljningen i Sverige. Men trots en kraftig nedgång av de totala nyregistreringarna mer än fördubblades andelen laddbara bilar, visar nya siffror från Bil Sweden.

– Det var väntat att vi skulle få en nedgång av nyregistreringarna i april. Coronautbrottet har skapat en osäkerhet på både efterfrågesidan och utbudssidan. En stor del av bilfabrikerna världen runt står antingen stilla eller jobbar med begränsad kapacitet, samtidigt som många av kunderna är osäkra på framtiden, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden.

I april minskade antalet nyregistrerade personbilar med 37,5 procent jämfört med samma  månad förra året. Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 38,8 procent.  Samtidigt ökade andelen laddbara bilar från 10,1 procent i april förra året till 22,6 procent april i år.

– Laddbara bilar står emot fallet bättre än andra modeller, vilket tydligt visar kundernas efterfrågan på laddbara bilar. Vår prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent ligger kvar, säger Jessica Alenius.

Bryter man ner siffrorna ser man att det framför allt är laddhybriderna som står för ökningen, med 3230 nyregistrerade bilar förra månaden, jämfört med 1706 i fjol. Antalet nya rena elbilar minskade med 333 stycken mot april 2019. Antalet diesel- och bensinbilar minskade dock betydligt mer. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!