Litet och effektivt – så fungerar Stellantis nya superbatteri

Carl Undéhn

Carl Undéhn

21 jul 2023

Genom att integrera så mycket komponenter som möjligt går det både att spara plats och öka effektiviteten hos en drivlina i en bil. Något som dessutom kan sänka tillverkningskostanderna. Att samma princip även gäller för batterier visar nu Stellantiskoncernen med projektet IBIS. Koncernen, där 14 olika märken som Peugeot, Citroën, Opel, Fiat och Jeep ingår, har under fyra års tid låtit ett team med 25 personer arbeta med projektet IBIS, som står för ”Intelligent Battery Integrated System”. Förutom ingenjörer från Stellantis ingår även forskare från batteriutvecklaren Saft och det franska nationella forskningscentret CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique.

Det första resultatet presenteras nu i form av en prototyp av ett batteri med integrerad växelriktare och laddfunktion. Växelriktaren behövs för att omvandla batteriets likström till växelström som kan driva bilens elmotor. Att höja effektiviteten hos den genom att minska värmen med bland annat kiselkarbid är något som allt fler tillverkare använder sig av. Men normalt ingår växelriktaren alltid som en del av drivlinan.

Projektet IBIS har alltså i stället integrerat den som en del av batteriet. Växelriktaren och komponenterna för laddning har också monterats så kompakt som möjligt intill batteriet för att minska storleken och mängden kablar. Rent konkret försvinner alltså behovet av en separat växelriktare, då den i stället är en del av batteriet – vilket också sparar plats.

Enligt forskarna leder integrationen av komponenter till ett mer effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt batteri. Förutom att ta mindre plats i bilen ska det också göra det möjligt att öka räckvidden jämfört med dagens elbilar. Om den längre räckvidden är ett resultat av mer effektiv användning av energin i batteriet eller något annat är däremot oklart.  

Stellantis beskriver i alla fall IBIS som ett ”paradigmskifte” för utformandet av elektriska drivlinor. Men koncernen är också tydlig med att det inte handlar om teoretisk forskning utan teknik som ska komma att användas i serietillverkade bilar inom en inte allt för lång framtid. Redan förra året togs en första prototyp fram som sedan dess har testats och optimerats – ”allt detta som förberedelse för användning i bilar”, skriver Stellantis.

Men lite måste vi ännu vänta innan det nya batteriet hamnar i en bil. Stellantis säger att de räknar med att kunna lansera elbilar med tekniken innan 2030.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: