Bristmetallen som kan stoppa elbilarna

Carl Undéhn

Carl Undéhn

6 feb 2024

Att elektrifieringen av samhället även innebär ett ökat behov av kritiska mineraler som litium, kobolt och nickel är ett välkänt faktum. Utvecklingen av batterier går visserligen framåt, vilket delvis leder till tekniker där kritiska metaller kan ersättas av andra material.

Men fortfarande dominerar litiumbaserade batterier och det ökade behovet av litium riskerar att göra det till en bristvara som bromsar elektrifieringen. Men en fransk studie, som sammanfattas av OMEV, pekar nu ut en annan metall som också riskerar utgöra en flaskhals: koppar.

Orsaken är att koppar sedan länge är ett viktigt inslag i vårt industrialiserade samhälle. Till skillnad från kritiska metaller finns det därför färre nya fyndigheter att exploatera. Ytterligare ett problem som lyfts fram är att koppar är svårt att ersätta med andra material. Till skillnad från till exempel litium, där det bedrivs forskning och redan tillverkas natriumjonbatterier där det ersätts med salter.

Till det kommer det allmänna problemet att ny gruvdrift tar lång tid att etablera. Även tidigare rapporter har pekat på att de ökade behoven av metaller för omställningen till eldrift inte möts med ökad brytning och framställning. I fallet koppar väntas mineralhalten vid dagens fyndigheter dessutom att minska under kommande decennier.

För att möta utmaningen med brister i mängden nödvändiga metaller för omställningen lyfts också intressanta förslag från franska WWF upp. Bland annat förslås ett skattesystem som gör att biltillverkare använder batterier på omkring 50 kWh och att inte ge skatterabatter till elbilar som väger över 1,6 ton. Franska WWF vill heller inte se några statliga stöd laddhybrider då tekniken ofta uppges användas endast till att höja bilarnas prestanda, vilket ses som resursslöseri.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!