Brittiska forskare återvinner batterier med ultraljud

Carl Undéhn

Carl Undéhn

10 aug 2021

I takt med att elbilarna blir fler ökar behovet av att kunna återvinna material ur uttjänta elbilsbatterier. Bland annat svenska Northvolt har som mål att hälften av materialen i battericellerna ska komma från återvunna batterier.

Återvinningen sker idag genom att krossa batterierna för att sortera ut de olika metallerna.

Forskare vid brittiska University of Leicester har nu utvecklad en ny teknik som i stället använder ultraljud för att separera batteriets olika material. I en förenklad förklaring liknar forskarna tekniken med när tandläkare avlägsnar plack och tandsten med ultraljud.

Enligt forskarna ger tekniken en bättre separering av bland annat grafit och litium. Utöver det används inga syror i processen, som annars är fallet, utan endast vatten eller utspädda syror. Det ska göra tekniken både billigare, mindre energikrävande och mer miljövänlig samtidigt som den beskrivs som upp till hundra gånger mer effektiv än dagens metoder.

Med hjälp av ultraljud avlägsnas materialen från batteriets elektroder tills endast rent aluminium eller koppar finns kvar.

Genom att använda en mer varsam metod än att krossa dem ska det vara möjligt att återvinna upp till 80 procent av materialen i ett litiumjonbatteri.

Forskarna är nu i samtal med batteritillverkare och återvinningsföretag om att bygga testanläggningar för att använda tekniken i större skala.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!