Byte på toppen hos Audi – ny chef ska driva på elektrifiering

Carl Undéhn

Carl Undéhn

30 jun 2023

Audi petar chefen Markus Duesmann från sin post som han lämnar den 1:a september. Ny chef blir Gernot Döllner som för tillfället leder arbetet med produkt- och koncernstrategi för Volkswagenkoncernen. Innan det var han bland annat ansvarig för konceptutveckling hos Porsche där han även var med att ta fram Panamera.

Gernot Döllner tar över som chef för Audi i höst.

Kopplingen till Porsche är kanske en anledning till att han nu utses till chef för Audi av Volkswagenkoncernens chef Oliver Blume – som ju även är chef för Porsche. Oliver Blume uttryckte nyligen kritik mot Audi som han menade inte utnyttjade sin fulla potential. Framförallt vad gäller elbilar menade han att Audi halkade efter konkurrenterna.

Audi ska därför fokusera på snabbare utveckling av eldrivna modeller. Det blir alltså uppgiften för nye chefen Gernot Döllner, som även tar över sin föregångares beslut om att endast lansera elbilar från 2026.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: