CATL tillverkar batterier med återvunna material till Volvo

Carl Undéhn

Carl Undéhn

19 apr 2024

Tillsammans med världens största batteritillverkare CATL inleder Volvo nu ett nytt samarbete kring återvinning av batterier på den kinesiska marknaden. Genom att återvinna upp till 90 procent av batteriernas litium, nickel och kobolt för att använda det vid tillverkning av nya batterier vill Volvo minska sitt klimatavtryck.

Vid sidan av målet att endast tillverka och sälja eldrivna modeller från 2030 har Volvo Cars även ett ambitiöst hållbarhetsmål. Från år 2040 ska utsläppen per tillverkad bil vara nettonoll. Med det ska Volvo från samma år vara ett “cirkulärt företag” och alltså återvinna och återanvända material för bilar.

Batterierna ska samlas in och plockas isär av partners som godkänns av Volvo för uppdraget. Hur många batterier de båda företagen räknar med att kunna återvinna per år nämns inte.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: