Efter så många mil orsakar elbilen minst utsläpp

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 dec 2023

Även om elbilar inte släpper ut någon koldioxid när de körs kommer de – som alla bilar – med en ”ryggsäck” av utsläpp från produktionen. För bilar med batterier är den större, på grund av de energikrävande processerna vid framställningen av batteriet.

Flera studier har tittat på när en elbil går om fossilbilar när det kommer till dess klimatavtryck. Nu har det tyska förbundet ingenjörer, VDI, undersökt saken. De har då tittat på utsläppen som orsakas under bilens hela livstid, alltså från tillverkning över körning till dess att bilen återvinns, samt en total körsträcka på 20.000 mil.

Resultatet slår fast att eldrivna modeller i kompaktklassen är bättre för klimatet efter att de körts i 9.000 mil. Det handlar då om eldrivna bilar som ID.3, fossilbilarna Ford Focus och Volkswagen Golf samt en laddhybrid som nämns som Toyota Corolla. Just den modellen finns däremot inte som laddhybrid.

Sett över hela sin livstid är det också elbilen som orsakar minst utsläpp av koldioxid med totalt 24,2 ton. Tätt inpå följer laddhybriden, som orsakar 24,8 ton koldioxidutsläpp. Från de båda är det ett stort hopp till modellerna som tankas med diesel och bensin som orsakar 33 respektive 37 ton koldioxid under sin livstid.

Men, precis som författarna till studien påpekar är det många faktorer som spelar in när en bils klimatavtryck ska mätas. Förutom var bilen tillverkas och varifrån energin för det kommer ifrån väger så klart vad som tankas eller var elen som den laddas med kommer ifrån.

Det sistnämnda har i den här studien mätts utifrån den tyska elmixen. Även om landet har kraftigt har byggt ut både sol- och vindkraft spelar till skillnad från här i Sverige också där kolkraften där ännu en viktig roll i mixen.

Med svensk elmix skulle resultatet alltså se annorlunda ut. När en elbil i kompaktklassen enbart laddas med förbybart producerad el har den enligt studien släppt ut mindre koldioxid än en jämförbar fossilbil efter 6.000 mil.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!