Elbilen logo Meny
Nyheter

Elbilsskepsis försvinner bakom ratten

En överväldigande majoritet av dem som äger eller leasar en elbil tänker inte skaffa en fossilbränslebil när det blir dags att byta. Detta enligt en studie som American Automobile Association, AAA, har låtit göra bland elbilsförare.

Hela 96 procent av deltagarna uppgav att nästa bil de köper eller leasar också kommer att vara en batteribil. En lika stor andel, 95 procent, svarade också att de aldrig har blivit stillastående för att batteriet var urladdat.

Studien visar också att de som “chansade” och köpte en elbil trots att de led av räckviddsångest inte längre plågas av åkomman. Över tre fjärdedelar av dem svarade att ångesten är betydligt mindre eller har försvunnit helt och hållet.

Många av förstagångsägarna var också oroliga för att det skulle bli svårt att hitta laddplatser. Sju av tio uppger dock att det visade sig att oron var obefogad.

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

PUBLICERAD: 2020-01-23