Elektrifieringslöften för snabbare omställning av godstransporter

Carl Undéhn

Carl Undéhn

31 maj 2021

Regeringen vill minska utsläppen från landets godstransporter och öka takten på elektrifieringen. För det har regeringen bland annat skapat Elektrifieringskommissionen som leds av infrastrukturminister Thomas Eneroth tillsammans med representanter från näringsliv och forskning.

– Elektrifieringen är en viktig del av lösningen för att klara de mål vi måste nå. Inte minst innebär det att vi både i offentlig och i privat sektor måste växla upp samarbetet, sade Thomas Eneroth vid en pressträff.

Som en del i kommissionens arbete presenterades han idag elektrifieringslöften från olika aktörer som åtar sig att göra sitt för att snabba på omställningen. 16 löften har avgetts från 17 regioner utspridda över hela landet. Där finns 252 aktörer som kommuner, universitet och över 140 olika företag samt transportorganisationer och tillverkare som Volvo och Scania.

Genom det är tanken att få hela samhället att dra åt samma håll inom arbetet med att skapa bättre förutsättningar för elektrifieringen av godstransporter.

Rent konkret innebär det att till exempel att transportföretag åtar sig att ställa om verksamheten till eldrift. Men också fortsatta satsningar på laddinfrastruktur för eldrivna lastbilar, att företag upphandlar elektrifierade transporter av sina varor och att tillverkare tar fram de eldrivna fordon som behövs.

– Nu planerar vi inte längre för elektrifieringen. Nu genomför vi den, sa Thomas Eneroth som menade att vi befinner oss i ett helt nytt läge jämfört med för några år sedan.

– Alla i hela kedjan, från kommuner som planerar infrastrukturen till den som köper transporter måste nu göra tydliga åtaganden genom att upphandla elektrifierade transporter, sa han.

En utmaning är så klart att Sverige är ett avlångt land med stora skillnader och förutsättningar i landets olika delar. Samtidigt är en av kommissionens viktigaste uppgifter att fokusera på elektrifiering av regionala lastbilstransporter. Orsaken är att det är där de flesta transporter sker och därför anses finnas gott om möjligheter till förändring och smarta lösningar.

– Elektrifieringen är en viktig del av lösningen för att klara de mål vi måste nå. Inte minst innebär det att vi både i offentlig och i privat sektor måste växla upp samarbetet. Vi måste öka insatserna och vi måste se till att vi faktiskt kan gemensamt öka elektrifieringen av transportsektorn, sa Thomas Eneroth.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!