Elsäkerhetsverket kan stoppa Easees laddbox – ”saknar jordfelsbrytare”

Lotta Hedin

Lotta Hedin

8 feb 2023

Artikeln har uppdaterats 8/2 kl 16.00

Elsäkerhetsverket har funnit stora brister i laddboxar från tillverkaren Easee. Det gäller de populära boxarna Easee Home, Charge och Ready, vilket tidningen Elinstallatören var först med att berätta.

Elsäkerhetsverket har under en tid granskat elsäkerheten i flera olika laddboxar på marknaden, bland annat Easee Home.  

I myndighetens provning av laddboxen kom det fram att den saknar inbyggd jordfelsbrytare trots att det står i bruksanvisningen att det finns. Easee Home uppfyller heller inte kravet på DC-skydd, skriver Elsäkerhetsverket i ett brev till laddboxtillverkaren, som Elbilen tagit del av.

Myndigheten pekar även på att boxen inte klarar överspänningsprov och har brister i märkningen.

Jordfel eller DC-fel riskerar personskada eller brand. Att produkten inte klarar överspänningskravet kan resultera i skada på fordonet som laddas med boxen, skriver Elsäkerhetsverket, som nu överväger att belägga laddboxen med försäljningsförbud. 

Eftersom konstruktionen är densamma för boxarna Charge och Ready omfattas även de modellerna av kritiken. Elsäkerhetsverket kräver nu svar från laddboxtillverkaren, och har gett Easee fram till den 13 februari på sig att bemöta kritiken.

På sin hemsida skriver Elsäkerhetsverket att de inte kan inte uttala sig om pågående ärende innan de är klara med sin riskbedömning. 

”När svarstiden gått ut nästa vecka kommer utredningen att slutföras. Därefter kommer Elsäkerhetsverket att fatta ett beslut i ärendet.” skriver myndigheten.

Än så länge råder alltså inget försäljningsstopp för de kritiserade laddboxarna.

Laddboxföretaget bekräftar på sin hemsida att de fått frågor från Elsäkerhetsverket.

”Vi är i dialog med dem och svarar på deras frågor. Detta har ingen inverkan på vår verksamhet i Sverige.” skriver Easee. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!