En battericell i sekunden vid CATL:s nya fabrik

Carl Undéhn

Carl Undéhn

30 okt 2023

Kinesiska CATL är världens största batteritillverkare. En position som de nu befäster genom att öppna ännu en fabrik i västra Kina. Den har en årskapacitet på 60 GWh, vilket är samma som svenska Northvolt ska komma upp i vid sin första fabrik i Skellefteå.

Till en början är årskapaciteten i CATL:s nya fabrik däremot lägre med 30 GWh. Men snabbt ser det ut att gå. I den nya fabriken ska CATL kunna tillverka en ny battericell varje sekund. Tiden för att sätta ihop cellerna till ett batteripaket för till exempel en elbil anges vara 2,5 sekunder.

Siffrorna är lite svåra att sätta i ett sammanhang. Till exempel finns det inga siffror för tiden som svenska Northvolt behöver för att tillverka en cell idag eller vad det finns för mål.

Det låter i alla fall som att CATL har ett högt tempo på sin tillverkning, som även uppges vara automatiserad till 95 procent.

Tidigare siffror pekade på att CATL har en total årskapacitet med sin batteritillverkning på 158 GWh – en siffra som nu alltså ökar ytterligare med den nya fabriken. Samma siffror anger också att CATL har en global marknadsandel för batteritillverkning på över 36 procent.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: