Enbart eldrivna bussar från Daimler Trucks 2030

Carl Undéhn

Carl Undéhn

3 maj 2022

Enligt Mercedes strategi ”Ambition2039” ska tillverkaren enbart sälja utsläppsfria bilar i Europa senast 2039.

Men när det kommer till bussar ska det gå snabbare. Där ska omställningen till el- och vätgasdrift vara genomförd till 2030. I alla fall på Daimler Buses viktigaste marknader, som är Europa och Sydamerika. För Europa sätts också det separata målet upp att här enbart sälja eldrivna stadsbussar från 2030.

Beslutet innebär att Daimler Trucks ställer in utvecklingen av motorer för att anpassa dem till kommande utsläppsreglerna inom Euro VII.

Daimler Buses satsar också på utveckling av eldrivna långfärdsbussar. 2025 ska den första modellen lanseras och senast fem år senare ska modellprogrammet även innefatta vätgasdrivna långfärdsbussar med bränsleceller.

Därmed använder sig Daimler Buses av samma dubbelstrategi med både batteridrift och bränsleceller som redan lagts fram för lastbilarna från Daimler Trucks. Där har finns idag den eldrivna lastbilen eActros och protoypen GenH2, en vätgasdriven lastbil som planeras lanseras 2027.

Daimler Buses vill även börja erbjuda kompletta lösningar med elbussar och laddning till sina kunder.

– Vi levererar bussarna, planerar den nödvändiga infrastrukturen och hantering av laddning, sköter ombyggnaden av depån och utbildar personalen. Vårt mål är att eldrift ska bli en del av bussarnas vardag, sa Daimler Buses chef Til Oberwörder under eventet Daimler Buses eMobility Days.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: