Energifrågor i fokus inför Brexit

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

25 jul 2017

Storbritannien satsar miljarder på batteriforskning, meddelade landets näringsminister på måndagen. Detta då elfordon är ett av de områden där man har ambitionen att vara världsledande efter Brexit. Ett av målen är att bygga upp ett nationellt center för batteriforskning.

Totalt handlar det om 246 miljoner pund, motsvarande drygt 2,6 miljarder kronor, under en fyraårsperiod. Därtill kommer pengar till andra ämnesområden med koppling till fordonsindustrin, bland annat ytterligare 25 miljoner pund (närmare 270 miljoner kronor) som har öronmärkts för forskning kring självkörande fordon. Detta utöver de 100 miljoner pund som redan har pumpats in i forskningsområdet.

Som tidningen Elbilen rapporterade i slutet av juni kan det även bli aktuellt att tvinga bensinstationer att uppföra laddstolpar. Den brittiska regeringen utlovar dessutom flera lagförslag som ska göra batterilagring attraktivt för enskilda hushåll, samt underlätta för entreprenörer att få tillträde till elmarknaden.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: