Vätgasstation Mariestad_Foto_MariestadsKommun

Energimyndigheten får uppdraget att ta fram svensk vätgastrategi

Carl Undéhn

Carl Undéhn

3 feb 2021

I höstas presenterade Toyota en ny version av bränslecellsbilen Mirai. Men ännu är utbudet av vätgasbilar ganska knapert. Det samma gäller möjligheten att tanka. I dagsläget finns det fyra tankstationer i Sverige och en femte är planerad att öppna i Göteborg.

Men nu har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi för Sverige.

– Vi ska öka den inhemska produktionen och ta tillvara vätgasens möjligheter för energilagring, gröna transporter och fossilfri stålproduktion, säger energiminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Uppdraget går ut på att analyser potentialen för ökad produktion, lagring, transport och använding av vätgas inom olika områden i Sverige. Också samarbeten med akörer i andra länder är ett område som Energimyndigheten ska titta på.

Så kallad ”grön vätgas”, alltså vätgas som tas fram med förnybar energi från vind- eller solkraft, har på kort tid klivit fram som en viktig teknik för att minska utsläpp från både transporter och industrin.

Flera europeiska länder satsar stort på den nya tekniken och EU:s klimatkommissionär Frans Timmermanns har kallat vätgasen för ”den nya energins rockstjärna”.

I regeringens plan pekas bland annat bränsleceller i fordon ut som en viktig del i att uppnå klimatmålen. Framförallt inom tunga transporter sätts stort hopp till vätgas för att kunna minska utsläppen.

Men de stora satsningarna har framförallt industrin i åtanke. Till exempel står ståljätten SSAB för hela 14 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid på grund av användningen av kol i masugnarna.

Med vätgas är det möjligt att istället producera med el, något som det också görs försök med i ett samarbete mellan SSAB, LKAK och Vattenfall HYBRIT.

En föregångare i Sverige är Mariestads kommun som arbetar med projektet ElectriVillage och tidigt satsade på vätgas. Kommunen har 14 vätgasbilar som kan tankas i en världsunik station utmed E20 där vätgasen produceras direkt på plats med hjälp av solceller.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: