Energimyndigheten undersöker regler för enklare hemmaladdning

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 nov 2021

Laddbara bilar fortsätter att öka i Sverige, men för många är det fortfarande ett hinder att inte kunna ladda hemma. Den som bor i lägenhet och vill installera laddbox ställs inte sällan inför hinder med regler och krav. Samtidigt uppges möjligheten att kunna ladda hemma som avgörande för att nästa bil ska vara eldriven.

Energimyndigheten har nu undersökt problemet och presenterat en rapport som ska ligga till grund för att förhoppningsvis göra det enklare i framtiden.

– Jag välkomnar förslagen som gör det enklare för alla oavsett var eller hur man bor att ladda hemma. Omställningen till eldrivna bilar går snabbt men mer måste göras för att även de som bor i lägenhet ska kunna ställa om, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Det finns nämligen en del lagliga hinder och även oklarheter kring utbyggnaden av laddinfrastruktur. Utredningen föreslår därför enklare regelverk för att kommuner ska kunna bygga laddare på allmänna platser. Med det ska möjligheten att kunna ladda öka för de som bor i lägenhet utan parkeringsplats.

Frågan om det ska ställas krav på laddinfrastruktur vid nybyggnationer anser Energimyndigheten vara svår att ge ett direkt svar på.

”Energimyndigheten menar att det är svårt för någon annan än de berörda att bedöma om det behövs laddinfrastruktur i en viss fastighet och vilken typ av laddinfrastruktur det i så fall ska vara. Därför bedömer Energimyndigheten att det är svårt att formulera krav på fasta situationer där laddinfrastruktur ska vara ett krav.”, står det i utredningen.

Utredningen har även tittat på hur elbilsägare ska kunna undgå att bli nekade en installation av laddplats vid sin bostad. Bland annat genom att undersöka så kallade Right to charge- eller Right to plug-lagar som finns i andra länder. Genom det ska alla kunna ansöka om att installera laddplatser vid sin bostad oavsett hur man bor. Bland annat Norge, Spanien, Portugal och Frankrike har i alla fall förberett det regler för en etablering av det.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!