EU enas om minimål på laddstationer var 60:e kilometer

Carl Undéhn

Carl Undéhn

28 mar 2023

Under Sveriges nuvarande ordförandeskap för EU har Europaparlamentet enats om nya nationella mål för laddinfrastruktur inom unionen.

Den informella överenskommelsen slår fast att det senast 2026 ska finnas laddstationer för elbilar med en total effekt på minst 400 kW var sjätte mil utmed huvudvägarna inom EU.

Två år senare, 2028, ska den minsta effekten vid stationerna vara 600 kW.

De viktigaste vägarna inom EU

För lastbilar och busser gäller målet att det ska finnas laddstationer var 12:e mil till år 2028. Även då handlar det om det viktigate vägarna inom EU och beroende på plats skiljer sig effektkravet åt mellan 1 400 kW och 2 800 kW.

Även vätgas väntas spela en viktig roll för framför allt tunga transporter i framtiden. Överenskommelsen slår därför fast att det till 2031 ska finnas vätgasstationer var 20:e mil utmed viktiga vägar.

Även krav på enkel betalning tas upp. ”Användare av fordon som drivs med alternativa bränslen måste kunna betala enkelt och bekvämt vid laddnings- eller tankställen”, slås fast i överenskommelsen.

Innan kraven kan omvandlas till bindande lagar måste det godkännas av ministerrådet och parlamentets transportutskott.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: