EU har klubbat direktiv om laddplatser

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

20 apr 2018

Från och med 2025 måste alla nybyggen och större renoveringar ta hänsyn till elbilsägare. Detta sedan EU-parlamentet har röstat igenom ett förslag om energieffektivisering av byggnader.

Direktivet är inte lika långtgående som EU-kommissionens ursprungliga förslag, men ändå ett steg framåt. Bostadshus med fler än tio parkeringsplatser måste vara förberedda för installation av laddstolpar vid alla p-rutor. Detta innebär att rör för ledningar måste läggas innan ytan asfalteras.

Kravet för kontorsbyggnader med fler än tio parkeringsplatser är lägre. Där räcker det med att 20 procent av platserna är förberedda för ledningar. Dessutom måste där finnas minst en laddplats avsedd för dem som använder parkeringen. Medlemsländerna måste även stifta lagar om det minsta antalet laddplatser för kommersiella fastigheter med fler än 20 p-rutor, samt underlätta processen för plan- och bygglov avseende laddstolpar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!