EU-kommissionen och Tyskland har enats om fossilbilens framtid

Carl Undéhn

Carl Undéhn

25 mar 2023

Det i princip redan klara beslutet om att endast tillåta försäljning av utsläppsfria nya personbilar och lätta lastbilar inom EU från 2035 har varit en omdiskuterad fråga de senaste veckorna.

Nu är det klart att Tyskland får igenom sitt plötsliga krav om att även efter 2035 tillåta bilar med förbränningsmotor. Förutsättningen är att ”kan endast tanka koldioxidneutralt bränsle”, enligt det tyska transportministeriet.

För att det ska bli möjligt kommer en ny bilkategori att införas i EU från 2024.

Det ska då handla om bilar som tankas med syntetiska bränslen, så kallade e-fuels, eller e-bränslen.

Genom att samla in koldioxid från luften och tillsätta vätgas som framställts genom elektrolys med grön el från vindkraft produceras ”e-metanol”. Det kan sedan behandlas till ett syntetiskt bränsle som går att använda till förbränningsmotorer.

Enligt förespråkarna innebär det ett nollsummespel vad gäller utsläppen av koldioxid. Kritikerna menar i stället att framställningen av syntetiskt bränsle förbrukar en stor mängd energi som bättre kan användas till att ladda elbilar.

I början av mars skulle beslutat röstas igenom. Då EU-parlamentet och medlemsländerna redan sagt ja till förslaget sågs det som en ren formsak.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!