EU stramar upp regler kring batterier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 dec 2022

EU vill stärka den inhemska produktionen av batterier för att minska beroendet från Asien. I det ingår även ambitiösa planer på återvinning – dels för att minska klimatavtrycket, och dels för att även där mina beroendet av import av metaller.

Europaparlamentet har nu enats med medlemsstaternas kring nya regler som ska säkra återvinningen av bland annat elbilar batterier. Med det införs de så kallade “batteripass” som för batterier som säljs inom EU.

Från sommaren 2024 måste batteriernas märkas med dess koldioxidavtryck, andelen återvunna material samt vilka metaller de innehåller.

Att fokus ligger på återvinning är tydligt i målen som börjar gälla från 2027. Då måste hälften av det litium och 90 procent den nicke och kobolt som finns i batterierna återvinnas.

Även med ökade krav på återvinning måste råmaterial även i fortsättningen importeras. Det måste då komma från leverantörer där det går att kontrollera varifrån metallerna kommer och hur de har brutits.

Reglerna ställer alltså höga krav på tillverkare som bland annat svenska Northvolt som tillverkare batterier i Europa. Just det är något som kommer öka intresset för investeringar här, menar organisationen Transport & Environment som verkar för en omställning till eldrivna transporter i Europa.

– Globala tillverkare kan investera i renare produktionsprocesser och ny återvinningskapacitet i Europa eftersom de vet att de har en garanterad marknad för gröna batterier här, kommenterar Alex Keynes från Transport & Environment de kommande reglerna.

Redan idag har fler och fler biltillverkare börjat att på egen hand köpa in råmaterial för att tillverka batterier. I vissa fall handlar det då om att säkerställa var och hur det har framställts, men också om ökade priser och konkurrens på världsmarknaden.

Enligt Alex Keynes från Transport & Environment kommer de hårdare kraven säkerställa tillverkning av gröna batterier inom Europa.

– Nya regler om koldioxidavtryck, återvinning och kontroller av omsorgsfullhet kommer att innebära att batterier som säljs i Europa är de mest hållbara i världen och sätter standarden för resten av världen.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!