Europas största fabrik för batteriåtervinning i gång i Norge

Carl Undéhn

Carl Undéhn

17 maj 2022

Svenska Northvolt har från början haft högt uppsatta mål om att använda återvunna material vid tillverkningen av batterier. För två år sedan grundades dotterbolaget Hydrovolt tillsammans med norska aluminiumtillverkaren Hydro för att återvinna batterier från elbilar.

Nu har den första återvinningsfabriken i norska Fredrikstad tagits i bruk, vilket också är den största i sitt slag i Europa. Enligt Hydrovolt kan 12 000 ton batteripaket återvinnas årligen. Det motsvarar batterier från 25 000 elbilar och ska täcka upp hela det norska behovet av batteriåtervinning.

Med tanke på den fortsatt kraftiga ökningen av elbilar i vårt västra grannland kommer behovet säkert inte minska i framtiden.

Inspektion av uttjänta batterier vid öppnandet

Fabriken kan återvinna upp till 95 procent av alla material i batteripaketen. Genom det får Northvolt tillgång till återvunna metaller som kobolt och litium samtidigt som Hydro får återvunnet aluminium.

Inom projektet ”Revolt” har Northvolt tillverkat battericeller med enbart återvunnet nickel, mangan och kobolt. Det skedde vid företagets forskningsanläggning i Västerås och i liten skala.

Målet är att kunna återvinna totalt 125 000 ton batterier per år och använda 50 procent återvunna material i produktionen av battericeller år 2030.

Förutom den miljömässiga vinsten har stigande råvarupriser gjort återvinning av metaller till en allt viktigare affärsverksamhet.

Hydrovolt har också planer på att öppna fler återvinningsfabriker även i andra länder. Det långsiktiga målet är att kunna återvinna 300 000 ton batteripaket år 2030.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: