Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller finns i Sverige

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 jan 2023

Europa är på väg att bygga upp en ny jätteindustri med batteritillverkning. Med Northvolt som en pionjär ligger Sverige redan långt fram. Och i framtiden kan Sverige komma att mer grundligt bidra till den stora omställning som storskalig satsning på batterier väntas innebära.

Metallerna som behövs vid tillverkningen importeras idag från länder utanför Europa. Att det även finns fyndigheter här är ingen nyhet. Men nu visar sig att Sverige sitter på vad som kan vara Europas största tillgång på sällsynta jordartsmetaller.

När gruvbolaget LKAB presenterar resultatet från en prospektering vid Per Geijer-fyndigheten i Kiruna visar det på en miljon ton sällsynta jordartsmetaller. Det är den största mängd som hittills har hittats inom Europa.

– Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet. Det är den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen och skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är helt avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström som är vd och koncernchef på LKAB.

Vilka metaller det handlar om framgår inte och Elbilen har sökt LKAB för att få svar utan resultat. Men bland annat nämns metaller för att tillverka permanentmagneter, där neodym används.

När Sverige och Europa ställer om till elektrifierade transporter, grön energi och till viss del lagring av den i batterier ökar behovet av dessa metaller. Enligt LKAB innebär den stora mängd som nu har hittats att det är tillräckligt för att täcka upp en stor del av behovet som kommer behövas inom EU i framtiden. Metallerna används bland annat för att tillverka elmotorer till elbilar och produktion av vindkraftverk.

LKAB:s vd Jan Moström presenterade nyheten tillsammans med näringsminister Ebba Busch.

Genom att bryta metallerna i Sverige minskas behovet att importera dem från andra länder, till exempel Kina som idag står för den absoluta majoriteten av flera metaller.

Men trots det snabbt ökade behovet av sällsynta jordartsmetaller kan det ta upp till 15 år innan brytningen kommer igång i Kiruna. Till att börja med måste LKAB undersöka både förutsättningarna och hur mycket som finns mer noggrant.

– Vi har inte sett slutet på fyndigheten. Vi investerar stort för att komma vidare och räknar med att behöva ett antal år för att undersöka fyndigheten ytterligare för att skapa förutsättningar för att lönsamt och hållbart bryta den, säger Jan Moström.

Efter det kan en lång tillståndsprocess för att få bryta metallerna inledas. Och i slutändan är det marknadspriset på metallerna som avgör om LKAB också ser det som en lönsam investering.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: