EU:s klimatutskott röstar för fossilbilsstopp från 2035

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 maj 2022

När EU-kommissionen förra sommaren lade fram sin klimatplan ”Fit for 55” togs ett första konkret steg mot ett förbud av fossilbilar inom EU.

Enligt planen ska utsläppskraven för nya bilar ska fortsätta att skärpas. I praktiken innebär det ett förbud mot personbilar och transportbilar med förbränningsmotorer från år 2035.

Innan förslaget blir verklighet måste det också godkännas av EU:s medlemsländer. Ett steg på vägen att göra verklighet av ”Fit for 55” togs igår när EU-parlamentets klimatutskott röstade ja till förslaget. Omröstningen slutade med 46 röster för ja, 40 för nej och två som lade ned sina röster.

Helt överens är EU alltså inte om förslagen i klimatplanen. Vissa medlemsländer har öppnat för att bland annat tillåta syntetisk bensin eller skjuta upp förbudet mot fossilbilar till efter 2035.

Frankrike, som för tillfället innehar ordförandeposten i EU, driver nu på för att genomföra ”Fit for 55” utan ändringar och anpassningar. Det betyder att endast helt eldrivna personbilar och transportbilar tillåts från 2035 i EU – utan undantag.

Trots sitt ja till förslaget påpekade parlamentets klimatutskott att det behövs stöd till industrin för att klara omställningen och säkra arbetsplatser. Senast nästa år uppmanas EU-kommissionen presentera en plan för det samt införa gemensamma regler för att mäta bilars koldioxidutsläpp under hela deras livstid.

– Med koldioxidstandarder skapar vi klarhet för bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar för biltillverkarna. Dessutom blir det billigare för konsumenterna att köpa och köra bilar med nollutsläpp, säger den nederländske parlamentsledamoten Jan Huitema i ett pressmeddelande från parlamentet.  

2025 vill parlamentet också se en rapport från kommissionen på hur omställningen till utsläppsfria transporter går och hur det påverkar industri och konsumenter.  Den ska sedan följas av en ny rapport årligen fram till 2035.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: