EU:s ministerråd säger ja till fossilbilsstopp

Carl Undéhn

Carl Undéhn

30 jun 2022

Förslaget om att endast tillåta nya bilar med nollutsläpp inom EU från 2035 tog igår ytterligare ett steg mot att bli verklighet. 
Medlemsländernas miljöministrar samlades i Luxemburg och röstade där ja till förslaget. 

Att de olika ländernas ministrar inte var överens i frågan märktes i mötets längd. Diskussionerna pågick under mer än 16 timmar. Och slutresultatet innebar också att en liten dörr för att fortsätta använda förbränningsmotorer även efter 2035 öppnades på glänt. 

EU-parlamentet har redan sagt ja till förslaget. Då också i dess ursprungliga form och utan möjligheten att fortsätta köra förbränningsmotorer med syntetiskt bränsle, så kallade e-fuels, efter 2035. 

Och just e-fuels vara eller icke vara har blivit en het fråga. Efter att Tysklands regering först sagt sig stödja kommissionens förslag som innebär ett förbud mot förbränningsmotorer från 2035 kom sen andra besked. Det liberala partiet, som ingår i landets regeringskoalition tillsammans med socialdemokraterna och de gröna, meddelade att de inte alls stödjer ett totalt förbud. 

I stället vill de tillåta förbränningsmotorer så länge de körs med klimatneutralt bränsle, alltså e-fuels. Det släpper visserligen ut koldioxid, men enligt förespråkarna är det ett nollsummespel då samma mängd koldioxid samlas in ur luften vid framställningen. 

EU-kommissionen får nu i uppdrag att se över hur ett undantag för fortsatt användning av förbränningsmotorer med e-fuels skulle kunna se ut. Om det tillåts eller inte är därför ännu inte beslutat. 

Inte heller om endast eldrivna person- och transportbilar tillåts säljas inom EU från 2035. Efter ja från parlamentet och medlemsländernas miljöministrar går förslaget nu vidare till den sista rundan i höst. Då ska parlamentet förhandla med EU:s medlemsländer för att besluta om detaljerna. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: