Extra miljard till Trafikverket för bättre vägar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

29 dec 2022

Kvaliteten på våra vägar skiljer sig åt en hel del beroende på vad det är för väg och var i landet du kör. Det kom bland annat Riksförbundet M Sverige fram till när de kontrollerade Sveriges vägnät genom att köra 20 000 mil.

Bäst kvalitetet höll de större Europavägarna och sämst var det på mindre vägar i Norrbotten och Västerbotten.

Ökad trafik ger också ökat slitage. För att möta det lade regeringen i sin budget fram ett förslag om att ge Trafikverket en miljard kronor extra för ökat vägunderhåll under 2023. Något som nu bekräftas av infrastrukturdepartementet.

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Ökat underhåll av bilvägar sker däremot på bekostnad av minskade medel för underhåll av järnvägsnätet. Av den en miljard kronor som ska förbättra vägarna kommer 750 miljoner kronor från pengar för underhållning av järnvägen.

Enligt regeringen handlar det om en effektiv omfördelning då Trafikverket ändå inte kan använda de 750 miljonerna till järnvägen förrän om flera år.

Underhåll som planeras är bland annat beläggningsunderhåll, linjemålning och reparationer av broar. Till Dagens Nyheter säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, att över hälften av den extra miljarden går förlorad på grund av ökade kostnader av drivmedel, material och tjänster.

Ökningen på en miljard är då om möjligt ännu viktigare för att kunna genomföra de saker som planeras.

– Utan den här miljarden hade vi varit tvungna att skära ned verksamhet, vilket hade fått otroligt stora negativa konsekvenser, säger Bengt Olsson till Dagens Nyheter.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: