Elbilen logo Meny

Fler elbilar gav rekordstor minskning av koldioxidutsläpp

Andelen bilar med eldrift ökar nu snabbt i Sverige. Laddhybrider och elbilar utgjorde en tredjedel av alla nyregistrerade bilar förra året. I rena siffror innebär det att det vid årsskiftet fanns nästan 180 000 laddbara bilar i trafik på våra vägar.

Ökningen av eldrift märks nu också tydligt genom en rekordstor minskning av koldioxidutsläpp.

Under 2020 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya personbilar 93 gram per kilometer. Året innan låg siffran på 120 gram per kilometer. Enligt Transportstyrelsen och Trafikverket är den stora minskningen en direkt effekt av fler laddbara bilar.

2020_Grafik_Transportstyrelsen
Grafik: Transportstyrelsen

– Det är positivt att nybilarna har blivit mer energieffektiva och därmed släpper ut mindre växthusgaser. Elektrifiering är nödvändigt för att nå klimat- och miljömål så detta är en glädjande utveckling, säger Sven Hunhammar som är miljödirektör på Trafikverket.

Även den sammanlagda mängden utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken minskade med nio procent, eller 1,3 miljoner ton, under 2020.

Bilarna med eldrift kan däremot inte ta åt sig hela äran för den totala minskningen av växthusgaser. Pandemin har inneburit minskat resande och enligt Transportstyrelsen är det en faktor som står för omkring 90 procent av minskningen. Resterande tio procent tillskrivs ökad energieffektivitet i bilar, mycket tack vare bilar med helt eller delvis batteridrift.

Men även bilar med förbränningsmotor har blivit mer effektiva. Det är en teknisk utveckling som ofta har ätits upp av det faktum att bilarna blir större och tyngre, men under 2020 skedde ett trendbrott.

– Under förra året sjönk det genomsnittliga koldioxidutsläppet från 132 till 126 g/km. Det är första gången sedan 2017 som snittet minskar för bilar med förbränningsmotorer, säger Mikael Andersson som är presschef på Transportstyrelsen.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-02-26