Förändringar av bonus-malus skjuts upp

Carl Undéhn

Carl Undéhn

9 nov 2021

Från och med den första januari nästa år var det tänkt att det skulle ske förändringar i systemet med bonus-malus. Men nu meddelar miljödepartementet att så inte blir fallet. Ändringarna måste först diskuteras på EU-nivå och kommer därför försenas med mellan tre till sex månader. Fram till dess kommer nuvarande regler för utbetalning av klimatbonus fortsätta att gälla.

För den som planerar att köpa elbil innebär ändringarna i första hand ingen förändring. Enligt de nya planerna kommer klimatbonusen för elbilar ligga kvar på 70 000 kronor under 2022, men året efter sänks beloppet till 50 000 kronor.

För laddhybrider sänks däremot summan redan nästa år från dagens 45 000 kronor till 20 000 kronor – för att 2023 sänkas ytterligare till 10 000 kronor.

Även utsläppsgränsen för att få rätt till klimatbonus ska nästa år sänkas från 60 till 50 gram koldioxid per kilometer och året efter till 30 gram.  

Den som väntar på att få sin klimatbonus för köp av elbil utbetald bör också hålla koll på den 24:e november. Då beslutar riksdagen om regeringens förslag om att skjuta till 1,9 miljarder kronor till klimatbonusen, efter att pengarna tog slut i augusti. Röstar riksdagen ja till förslaget räknar miljödepartementet med att utbetalningarna kan komma igång igen i december.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!