Fördel eldrift när VW planerar framtida investeringar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

11 jun 2024

När Volkswagenkoncernen ska fördela investeringarna fram till 2028 är det stort fokus på eldrift. Men inte bara, för två tredjedelar av pengarna öronmärks för utveckling av nya eldrivna modeller och digitala tjänster. Den resterande tredjedel går till fortsatt utveckling av modeller med förbränningsmotor.
– Framtiden är elektrisk, men det förflutna är inte över än. Det är en tredjedel och kommer att förbli en tredjedel, säger Volkswagens finanschef Arno Antlitz enligt branschtidningen Automotive News.

Och det är inga små summor vi pratar. Totalt rör det sig om 180 miljarder euro, eller över 2 biljoner kronor, som koncernen planerar att investera till 2028. Stora investeringar är ändå nödvändigt, för det är inom den tidsramen som Volkswagen ska utveckla färdigt den försenade plattformen SSP för nästa generations elbilar. Med den ska även digitala tjänster och självkörande förmåga tas till en ny nivå jämfört med idag.

Utöver det satsar Volkswagenkoncernen stort på batteritillverkning genom dotterbolaget PowerCo. För tillfället byggs en fabrik i Tyskland och en i Spanien, som båda väntas kunna vara delvis i drift under nästa år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!